Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kyrkjekrinsen skole
Åsamyrane 304
5131 NYBORG
Org.nr 874738042
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,4 37,0 35,9 33,7 34,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 13,5 13,8 14,0 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 157,9 118,5 91,6 145,8 162,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 10,2 13,2 8,4 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 14,7 15,3 14,2 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,9 17,0 17,2 18,5 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 18,6 20,0 18,0 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 916 23 000 21 716 20 515 20 926
Undervisningstimer totalt per elev 49 51 50 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no