Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kyrkjebygda Oppvekstsenter - Avdeling skule
Nissedalsvegen 930
3854 NISSEDAL
Org.nr 975278719
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nissedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,6 2,6 2,6 3,0 3,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1 7,5 7,2 7,9 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 7,4 7,5 7,9 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,9 7,4 7,5 7,9 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 78,4 87,5 79,3
Lærertimer som gis til undervisning 1 784 1 784 1 851 2 051 2 336
Undervisningstimer totalt per elev 105 99 103 93 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no