Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kyrkjebø skule
Furevegen 3
6995 KYRKJEBØ
Org.nr 975272109
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Høyanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 6,6 7,1 7,0 8,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 9,7 7,8 7,6 5,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,4 101,8 54,3 38,6 49,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 8,5 12,9 18,2 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,7 10,0 8,0 7,8 5,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,1 11,6 10,3 12,2 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7 93,2 93,6 78,6 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 821 4 351 4 750 4 771 5 557
Undervisningstimer totalt per elev 112 76 95 97 129
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no