Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kyrkjebø skule
Furevegen 3
6995 KYRKJEBØ
Org.nr 975272109
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Høyanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,6 7,1 7,0 8,3 8,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 7,8 7,6 5,7 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,8 54,3 38,6 49,4 42,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 12,9 18,2 10,5 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 8,0 7,8 5,9 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 10,3 12,2 8,8 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,8 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2 93,6 78,6 97,3 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 351 4 750 4 771 5 557 5 586
Undervisningstimer totalt per elev 76 95 97 129 121
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no