Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kylstad skole
Bjørgedalsvegen 427
2320 FURNES
Org.nr 975270629
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Kylstad skole 13,5 14,3 13,8 13,1 13,2
Ringsaker kommune 4,1 5,5 3,8 3,8
Hedmark fylke 87,2 108,8 99,5 102,0 107,4
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Kylstad skole 12,5 11,5 10,9 10,6 10,9
Ringsaker kommune 6,0 6,5 8,8 7,8
Hedmark fylke 8,5 7,1 8,2 8,3 8,7
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kylstad skole 1 1 1 1 0
Ringsaker kommune 1 1 1 1
Hedmark fylke 23 29 30 29 31
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kylstad skole 115,9 129,6 185,1 144,3 1 842,9
Ringsaker kommune 19,5 28,3 23,9 20,4
Hedmark fylke 29,7 23,6 24,0 26,2 27,4
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kylstad skole 9,8 8,1 5,4 6,7 0,5
Ringsaker kommune 30,3 21,7 35,7 37,1
Hedmark fylke 26,1 26,7 30,2 28,8 29,1
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kylstad skole 12,8 12,5 12,1 11,7 12,1
Ringsaker kommune 7,2 7,9 10,5 9,3
Hedmark fylke 10,3 9,9 10,6 10,4 10,3
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kylstad skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ringsaker kommune 0,0 0,0 0,0 0,0
Hedmark fylke 9,7 6,2 8,7 10,5 11,7
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kylstad skole 15,0 14,5 14,1 14,5 14,2
Ringsaker kommune 12,4 11,3 14,1 12,1
Hedmark fylke 14,2 13,9 14,5 14,6 14,5
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kylstad skole 12,0
Ringsaker kommune
Hedmark fylke 13,4
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kylstad skole 16,9
Ringsaker kommune
Hedmark fylke 13,9
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kylstad skole 0,0
Ringsaker kommune
Hedmark fylke 16,4
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kylstad skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ringsaker kommune 97,7 87,3 55,1 87,5
Hedmark fylke 85,7 87,7 86,6 87,4 91,3
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Kylstad skole 9 052 9 581 9 323 8 902 8 794
Ringsaker kommune 2 947 3 876 2 691 2 746
Hedmark fylke 57 573 68 717 62 896 65 530 69 761
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Kylstad skole 59 64 68 70 68
Ringsaker kommune 123 114 84 95
Hedmark fylke 85 100 87 85 81
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no