Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kylstad skole
Bjørgedalsvegen 427
2320 FURNES
Org.nr 975270629
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,5 14,3 13,8 13,1 13,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,5 10,9 10,6 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,9 129,6 185,1 144,3 1 842,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 8,1 5,4 6,7 0,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,5 12,1 11,7 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 14,5 14,1 14,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 052 9 581 9 323 8 902 8 794
Undervisningstimer totalt per elev 59 64 68 70 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no