Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kylstad skole
Bjørgedalsvegen 427
2320 FURNES
Org.nr 975270629
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Kylstad skole 13,5 14,3 13,8 13,1 13,2
Ringsaker kommune 411,5 423,0 420,7 440,8 437,4
Hedmark fylke 2 136,8 2 174,9 2 180,2 2 218,9 2 190,8
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Kylstad skole 12,5 11,5 10,9 10,6 10,9
Ringsaker kommune 11,0 10,5 10,3 10,0 10,2
Hedmark fylke 11,6 11,3 11,2 11,0 11,2
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kylstad skole 1 1 1 1 0
Ringsaker kommune 42 35 35 38 38
Hedmark fylke 337 336 359 356 376
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kylstad skole 115,9 129,6 185,1 144,3 1 842,9
Ringsaker kommune 96,0 115,7 113,8 105,3 105,8
Hedmark fylke 65,4 65,3 60,6 60,7 57,8
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kylstad skole 9,8 8,1 5,4 6,7 0,5
Ringsaker kommune 10,3 8,3 8,4 8,6 8,7
Hedmark fylke 15,8 15,4 16,5 16,0 17,2
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kylstad skole 12,8 12,5 12,1 11,7 12,1
Ringsaker kommune 11,8 11,4 11,4 10,8 11,1
Hedmark fylke 12,5 12,3 12,3 11,9 12,0
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kylstad skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ringsaker kommune 14,5 14,0 14,1 13,9 14,5
Hedmark fylke 14,1 13,5 13,3 13,5 14,0
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kylstad skole 15,0 14,5 14,1 14,5 14,2
Ringsaker kommune 15,3 14,5 14,3 14,2 14,6
Hedmark fylke 15,7 15,5 15,5 15,3 15,7
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kylstad skole 12,0
Ringsaker kommune 12,8
Hedmark fylke 14,3
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kylstad skole 16,9
Ringsaker kommune 14,3
Hedmark fylke 15,6
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kylstad skole 0,0
Ringsaker kommune 18,2
Hedmark fylke 17,9
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kylstad skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ringsaker kommune 99,5 99,2 98,7 98,5 98,8
Hedmark fylke 97,4 97,2 96,6 96,8 96,9
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Kylstad skole 9 052 9 581 9 323 8 902 8 794
Ringsaker kommune 262 704 275 660 277 669 286 749 281 656
Hedmark fylke 1 346 983 1 373 070 1 382 325 1 401 675 1 385 118
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Kylstad skole 59 64 68 70 68
Ringsaker kommune 65 68 69 72 70
Hedmark fylke 61 63 64 65 64
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no