Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvitsøy skole
Leiasundveien 12
4180 KVITSØY
Org.nr 974617587
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kvitsøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,2 10,6 10,2 10,3 10,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 8,2 8,1 7,1 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,7 46,8 36,0 60,4 59,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 15,0 19,7 10,3 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 10,4 9,4 8,9 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 7,2 8,8 6,6 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 9,7 9,5 8,3 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,9 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,4 8,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7 86,6 68,9 65,0 63,6
Lærertimer som gis til undervisning 5 416 6 353 6 277 6 310 6 165
Undervisningstimer totalt per elev 64 86 87 99 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no