Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvitsøy skole
Leiasundveien 12
4180 KVITSØY
Org.nr 974617587
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kvitsøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 9,2 10,6 10,2 10,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 10,9 8,2 8,1 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 126,2 103,7 46,8 36,0 60,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 8,9 15,0 19,7 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 12,8 10,4 9,4 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,3 11,5 7,2 8,8 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 17,6 9,7 9,5 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 94,7 86,6 68,9 65,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 032 5 416 6 353 6 277 6 310
Undervisningstimer totalt per elev 78 64 86 87 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no