Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kviteseid skule
Skulevegen 9
3850 KVITESEID
Org.nr 975278646
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kviteseid kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,9 31,3 25,6 24,0 25,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 7,0 8,9 8,5 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,1 113,2 81,6 77,7 52,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 5,6 9,1 9,5 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 8,8 10,2 9,0 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 7,9 10,6 11,4 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 9,3 12,7 13,1 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,2 94,1 91,1 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 15 234 19 507 15 086 14 763 15 657
Undervisningstimer totalt per elev 77 99 79 83 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no