Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kviteseid kommune
Kommunenr 0829
Alle grunnskoler med adresse i Kviteseid kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,9 34,3 36,2 30,5 28,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 8,8 7,2 8,8 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,4 85,3 88,3 70,1 67,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 8,3 7,3 10,8 11,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 8,9 8,5 9,5 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,3 11,8 7,9 10,6 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 12,0 9,2 12,0 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 100,0 93,1 95,2 92,7
Lærertimer som gis til undervisning 18 923 19 566 22 933 18 550 17 888
Undervisningstimer totalt per elev 74 81 98 81 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no