Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvislabakken skole
Vikanveien
7512 STJØRDAL
Org.nr 975290085
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,5 16,3 12,8 15,4 16,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 11,7 15,4 13,0 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 226,8 270,1 161,7 120,4 132,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3 4,1 9,0 9,9 8,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 11,7 15,5 13,1 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 15,6 19,3 16,7 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,9 100,0 91,7 100,0 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 10 143 11 433 8 960 10 450 11 008
Undervisningstimer totalt per elev 55 63 48 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no