Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvislabakken skole
Vikanvegen 11
7512 STJØRDAL
Org.nr 975290085
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,3 12,8 15,4 16,3 15,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 15,4 13,0 12,7 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 270,1 161,7 120,4 132,2 61,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,1 9,0 9,9 8,8 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 15,5 13,1 13,0 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 19,3 16,7 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,7 100,0 97,9 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 433 8 960 10 450 11 008 10 662
Undervisningstimer totalt per elev 63 48 57 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no