Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvinnherad kommune
Kommunenr 4617
Alle grunnskoler med adresse i Kvinnherad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 177,4 170,4 176,8 175,0 172,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,6 11,1 10,8 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 28 24 28 30 34
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,4 72,2 59,6 55,1 48,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 13,8 16,0 17,1 19,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 12,6 11,5 11,2 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 13,3 14,2 13,6 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,7 14,9 14,6 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,2 17,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 92,6 96,1 93,4 91,6
Lærertimer som gis til undervisning 108 661 104 178 107 709 108 338 108 528
Undervisningstimer totalt per elev 63 61 64 66 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no