Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvinnherad kommune
Kommunenr 4617
Alle grunnskoler med adresse i Kvinnherad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Brekke skule (utgått) 1,1
Bringedalsbygda skule 7,0 6,6 6,5 6,1 6,2
Halsnøy skule 15,4 12,5 13,7 13,0 15,3
Husnes ungdomsskule 27,3 25,8 25,9 27,7 26,9
Malmanger skule 10,4 10,4 12,1 11,8 11,4
Mauranger skule 3,3 2,9 3,0 3,0 3,1
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule 10,2 11,9 10,0 12,5 9,5
Omvikdalen skule 7,8 8,2 8,3 9,1 8,2
Rosendal ungdomsskule 17,7 16,2 18,0 17,4 17,4
Skarveland skule 6,5 6,4 7,0 6,7 6,5
Sunde skule 12,4 13,3 13,3 14,3 13,3
Trå skule (utgått) 1,7
Undarheim skule 19,8 19,6 21,7 20,5 23,0
Uskedalen skule 10,7 10,2 9,9 10,3 10,5
Valen skule 11,3 11,4 12,6 11,8 12,1
Ølve Montessoriskule Sa (privat) 2,8 3,3 3,1 2,8 2,8
Øyatun skule 10,1 10,8 10,8 8,8 7,6
Åkra skule 5,0 4,2 4,2 2,1 1,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Brekke skule (utgått) 5,8
Bringedalsbygda skule 10,2 10,7 10,7 12,5 9,9
Halsnøy skule 12,0 15,8 14,6 14,9 12,6
Husnes ungdomsskule 12,0 11,8 11,8 10,7 11,3
Malmanger skule 14,1 14,0 11,9 11,5 12,3
Mauranger skule 8,3 8,9 7,3 7,6 6,8
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule 10,5 8,8 9,8 7,7 9,4
Omvikdalen skule 12,6 12,0 11,9 10,9 12,4
Rosendal ungdomsskule 9,3 10,1 10,5 10,5 10,3
Skarveland skule 9,6 9,9 9,3 9,6 9,4
Sunde skule 11,3 10,7 10,4 9,7 9,6
Trå skule (utgått) 6,9
Undarheim skule 14,3 15,1 13,5 12,9 11,4
Uskedalen skule 11,8 12,8 12,0 10,4 10,5
Valen skule 11,3 10,3 9,9 10,7 10,5
Ølve Montessoriskule Sa (privat) 11,5 11,7 10,7 9,7 10,8
Øyatun skule 10,6 9,6 9,2 9,5 9,6
Åkra skule 5,8 5,3 3,8 3,2 3,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Brekke skule (utgått) 0
Bringedalsbygda skule 1 1 1 1 2
Halsnøy skule 5 4 5 4 4
Husnes ungdomsskule 2 1 2 4 5
Malmanger skule 1 1 1 2 2
Mauranger skule 1 0 0 0 0
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule 1 1 1 1 1
Omvikdalen skule 2 2 2 2 2
Rosendal ungdomsskule 3 2 2 2 3
Skarveland skule 1 1 1 1 1
Sunde skule 2 2 2 3 2
Trå skule (utgått) 0
Undarheim skule 3 2 4 4 4
Uskedalen skule 2 2 2 2 2
Valen skule 3 3 2 2 3
Ølve Montessoriskule Sa (privat) 1 1 1 1 1
Øyatun skule 2 2 2 2 2
Åkra skule 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Brekke skule (utgått) 0,0
Bringedalsbygda skule 76,7 66,7 52,4 55,6 26,8
Halsnøy skule 35,4 45,1 35,2 43,0 44,0
Husnes ungdomsskule 128,0 191,3 129,1 62,7 52,8
Malmanger skule 114,3 136,3 95,1 70,8 79,7
Mauranger skule 45,1 46,0 55,9 57,1 47,4
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule 69,3 85,8 96,7 81,8 80,4
Omvikdalen skule 40,6 42,6 42,3 44,7 39,7
Rosendal ungdomsskule 54,5 64,9 74,9 71,1 62,2
Skarveland skule 62,9 91,9 47,6 49,2 47,5
Sunde skule 64,9 64,4 62,1 43,1 49,8
Trå skule (utgått) 42,9
Undarheim skule 75,9 113,6 56,8 64,7 56,1
Uskedalen skule 46,1 70,4 61,5 59,9 49,8
Valen skule 44,1 39,6 45,2 50,0 33,3
Ølve Montessoriskule Sa (privat) 24,2 24,1 22,6 19,7 22,0
Øyatun skule 56,3 50,5 46,1 34,7 37,4
Åkra skule 168,8 333,3 140,0 120,0 27,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Brekke skule (utgått) 0,0
Bringedalsbygda skule 12,3 15,0 19,1 20,4 34,4
Halsnøy skule 29,5 29,2 34,2 29,8 25,1
Husnes ungdomsskule 6,9 4,9 7,0 13,8 17,9
Malmanger skule 10,8 8,8 10,2 14,3 13,8
Mauranger skule 15,6 17,1 11,3 11,6 12,4
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule 13,8 9,5 9,0 7,9 10,2
Omvikdalen skule 27,9 25,5 25,9 22,6 28,3
Rosendal ungdomsskule 14,5 13,0 11,7 12,5 14,6
Skarveland skule 13,8 9,7 18,1 18,0 18,2
Sunde skule 15,0 14,3 14,7 19,6 16,9
Trå skule (utgått) 12,6
Undarheim skule 15,9 10,9 19,9 17,4 18,0
Uskedalen skule 22,9 15,9 17,0 15,7 19,6
Valen skule 23,2 23,6 19,9 19,3 28,4
Ølve Montessoriskule Sa (privat) 43,6 44,5 44,1 47,3 47,7
Øyatun skule 17,3 17,2 17,9 24,5 22,9
Åkra skule 3,2 1,4 2,4 2,4 8,5
Lærertetthet 1.-7. trinn
Brekke skule (utgått) 5,6
Bringedalsbygda skule 10,0 10,7 10,7 12,6 10,1
Halsnøy skule 11,9 15,8 14,6 15,0 12,6
Husnes ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Malmanger skule 14,0 14,2 12,1 11,7 12,5
Mauranger skule 8,3 9,1 7,6 7,9 6,8
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule 9,9 10,8 8,7 7,8 12,4
Omvikdalen skule 12,5 12,1 11,8 10,8 12,3
Rosendal ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skarveland skule 9,6 9,9 9,3 9,6 9,4
Sunde skule 11,3 10,7 10,4 9,8 9,6
Trå skule (utgått) 6,6
Undarheim skule 14,2 15,1 13,6 13,0 11,5
Uskedalen skule 12,2 13,0 12,1 10,4 11,4
Valen skule 11,4 10,4 10,1 10,7 10,5
Ølve Montessoriskule Sa (privat) 13,2 13,5 12,2 11,0 12,3
Øyatun skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Åkra skule 4,3 6,5 4,6 3,4 2,9
Lærertetthet 8.-10. trinn
Brekke skule (utgått) 0,0
Bringedalsbygda skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Halsnøy skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Husnes ungdomsskule 16,1 15,2 15,9 14,3 15,0
Malmanger skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mauranger skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule 15,1 10,3 16,7 10,9 10,8
Omvikdalen skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rosendal ungdomsskule 12,4 13,4 13,9 14,0 13,8
Skarveland skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sunde skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trå skule (utgått) 0,0
Undarheim skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Uskedalen skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valen skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ølve Montessoriskule Sa (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Øyatun skule 14,1 12,8 12,2 12,7 12,9
Åkra skule 9,9 6,5 4,3 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Brekke skule (utgått) 5,6
Bringedalsbygda skule 11,0 12,2 12,4 13,8 11,4
Halsnøy skule 15,4 21,4 17,7 18,0 14,8
Husnes ungdomsskule 20,5 22,6 23,0 21,7 21,4
Malmanger skule 16,2 15,8 14,4 13,8 14,2
Mauranger skule 8,9 10,0 7,6 7,9 6,8
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule 15,4 12,7 14,9 10,9 14,4
Omvikdalen skule 14,2 13,5 12,5 12,1 14,7
Rosendal ungdomsskule 15,2 15,6 14,2 14,4 14,0
Skarveland skule 11,4 12,0 11,1 11,0 11,2
Sunde skule 14,8 14,4 13,5 15,0 12,5
Trå skule (utgått) 6,6
Undarheim skule 16,3 18,0 15,9 15,1 12,9
Uskedalen skule 13,4 15,2 14,9 12,2 13,7
Valen skule 14,0 12,4 11,6 14,9 13,2
Ølve Montessoriskule Sa (privat) 13,2 14,7 14,9 12,5 15,7
Øyatun skule 20,4 15,6 16,7 16,2 16,4
Åkra skule 8,2 7,5 5,7 3,7 2,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Brekke skule (utgått)
Bringedalsbygda skule 12,0 10,1
Halsnøy skule 17,8 12,6
Husnes ungdomsskule 0,0 0,0
Malmanger skule 13,8 13,5
Mauranger skule 7,3 8,5
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule 11,4 10,7
Omvikdalen skule 12,7 14,0
Rosendal ungdomsskule 0,0 0,0
Skarveland skule 12,5 12,7
Sunde skule 14,4 11,6
Trå skule (utgått)
Undarheim skule 14,5 11,4
Uskedalen skule 12,3 11,7
Valen skule 13,0 12,0
Ølve Montessoriskule Sa (privat) 13,4 21,4
Øyatun skule 0,0 0,0
Åkra skule 1,9 2,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Brekke skule (utgått)
Bringedalsbygda skule 15,7 12,7
Halsnøy skule 18,1 18,3
Husnes ungdomsskule 0,0 0,0
Malmanger skule 13,8 15,0
Mauranger skule 8,5 5,5
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule 8,1 18,1
Omvikdalen skule 11,1 15,9
Rosendal ungdomsskule 0,0 0,0
Skarveland skule 9,5 9,7
Sunde skule 15,6 13,6
Trå skule (utgått)
Undarheim skule 15,7 14,6
Uskedalen skule 12,2 16,7
Valen skule 17,6 14,8
Ølve Montessoriskule Sa (privat) 11,6 11,5
Øyatun skule 0,0 0,0
Åkra skule 4,6 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Brekke skule (utgått)
Bringedalsbygda skule 0,0 0,0
Halsnøy skule 0,0 0,0
Husnes ungdomsskule 21,7 21,4
Malmanger skule 0,0 0,0
Mauranger skule 0,0 0,0
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule 13,0 14,6
Omvikdalen skule 0,0 0,0
Rosendal ungdomsskule 14,4 14,0
Skarveland skule 0,0 0,0
Sunde skule 0,0 0,0
Trå skule (utgått)
Undarheim skule 0,0 0,0
Uskedalen skule 0,0 0,0
Valen skule 0,0 0,0
Ølve Montessoriskule Sa (privat) 0,0 0,0
Øyatun skule 16,2 16,4
Åkra skule 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Brekke skule (utgått) 100,0
Bringedalsbygda skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Halsnøy skule 100,0 100,0 100,0 92,6 94,4
Husnes ungdomsskule 100,0 75,4 92,8 95,7 91,5
Malmanger skule 100,0 88,3 90,0 90,7 94,3
Mauranger skule 100,0 91,6 75,3 100,0 85,5
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule 78,2 87,3 100,0 100,0 100,0
Omvikdalen skule 100,0 100,0 100,0 89,8 92,4
Rosendal ungdomsskule 94,5 100,0 98,6 89,7 88,3
Skarveland skule 86,5 78,2 100,0 100,0 83,8
Sunde skule 95,6 96,0 96,0 87,6 91,4
Trå skule (utgått) 61,8
Undarheim skule 92,4 100,0 94,5 94,4 95,3
Uskedalen skule 100,0 88,8 100,0 84,0 90,2
Valen skule 100,0 100,0 100,0 100,0 83,0
Ølve Montessoriskule Sa (privat) 100,0 100,0 100,0 96,6 100,0
Øyatun skule 96,7 92,0 92,8 89,5 83,2
Åkra skule 100,0 100,0 87,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning
Brekke skule (utgått) 770
Bringedalsbygda skule 4 816 4 573 4 504 4 100 4 267
Halsnøy skule 9 970 7 708 8 359 8 288 9 959
Husnes ungdomsskule 13 258 13 423 13 081 14 649 14 754
Malmanger skule 6 746 6 567 7 304 7 659 7 574
Mauranger skule 2 059 1 916 1 932 1 938 1 967
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule 6 453 7 609 6 290 7 392 5 727
Omvikdalen skule 5 190 5 488 5 666 6 230 5 514
Rosendal ungdomsskule 9 850 8 909 9 909 9 664 10 028
Skarveland skule 4 319 4 275 4 788 4 537 4 408
Sunde skule 7 837 8 549 8 634 9 230 8 664
Trå skule (utgått) 970
Undarheim skule 12 425 11 885 13 423 13 283 15 162
Uskedalen skule 7 081 6 608 6 415 6 891 7 205
Valen skule 7 630 7 670 8 493 7 912 8 140
Ølve Montessoriskule Sa (privat) 1 872 2 216 2 147 1 995 1 995
Øyatun skule 6 057 6 412 6 355 5 159 4 418
Åkra skule 3 230 2 586 2 556 1 406 741
Undervisningstimer totalt per elev
Brekke skule (utgått) 128
Bringedalsbygda skule 73 69 69 59 75
Halsnøy skule 62 47 51 50 59
Husnes ungdomsskule 55 56 56 61 58
Malmanger skule 53 53 62 64 60
Mauranger skule 90 83 102 97 109
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule 67 78 72 91 73
Omvikdalen skule 59 62 62 68 60
Rosendal ungdomsskule 70 65 63 62 63
Skarveland skule 77 75 80 77 79
Sunde skule 65 70 71 76 77
Trå skule (utgått) 108
Undarheim skule 52 49 55 58 65
Uskedalen skule 63 58 62 71 71
Valen skule 66 72 75 69 71
Ølve Montessoriskule Sa (privat) 65 63 69 77 69
Øyatun skule 62 68 71 69 68
Åkra skule 120 129 183 234 247
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no