Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvinnherad kommune
Kommunenr 4617
Alle grunnskoler med adresse i Kvinnherad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 180,2 173,7 179,9 177,8 175,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,6 11,1 10,8 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 29 25 30 31 35
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,9 69,4 57,9 53,6 47,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 14,4 16,4 17,6 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 12,6 11,5 11,2 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 13,3 14,2 13,6 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,7 14,9 14,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,2 17,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 92,7 96,2 93,5 91,8
Lærertimer som gis til undervisning 110 533 106 394 109 856 110 333 110 523
Undervisningstimer totalt per elev 63 61 64 66 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no