Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvinlog skule
Kvinlog
4473 KVINLOG
Org.nr 975271803
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kvinesdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,0 10,6 10,4 10,3 10,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 8,5 8,7 8,3 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,1 68,5 85,9 81,3 101,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 10,4 8,8 8,9 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,5 9,8 9,1 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,3 6,8 8,5 9,3 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 9,3 9,5 9,1 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,8 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,3 10,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0 96,3 96,9 94,1 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 299 6 361 6 474 6 360 6 540
Undervisningstimer totalt per elev 77 84 82 86 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no