Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvinesdal ungdomsskole
Åsevegen 12
4480 KVINESDAL
Org.nr 975290298
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kvinesdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,8 22,4 18,5 21,0 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,7 13,6 11,6 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,1 42,6 61,1 60,2 49,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,0 23,8 19,4 17,6 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3 15,6 18,1 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 21,8 20,6 17,1 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 98,1 96,8 97,3 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 12 245 12 758 10 631 12 529 12 339
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 48 56 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no