Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvinesdal kommune
Kommunenr 1037
Alle grunnskoler med adresse i Kvinesdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 72,8 74,2 71,4 73,1 76,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,5 12,1 11,5 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 17 15 16 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,2 43,8 51,4 45,9 49,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,5 23,5 20,9 22,5 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 11,6 12,2 11,8 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 14,7 16,3 14,7 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 14,6 14,6 13,7 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 95,9 97,0 95,6 91,8
Lærertimer som gis til undervisning 46 833 47 517 45 209 46 858 48 459
Undervisningstimer totalt per elev 63 62 59 62 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no