Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kviltorp skole
Venusvegen 4
6419 MOLDE
Org.nr 973994689
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,7 29,0 31,1 30,9 32,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,8 16,3 16,2 16,0 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 7 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,5 72,9 69,4 52,6 53,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 20,3 21,4 28,5 26,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 16,2 16,2 16,0 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 19,1 18,3 18,6 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,5 100,0 96,6 86,7 92,4
Lærertimer som gis til undervisning 19 121 19 437 21 090 21 428 22 707
Undervisningstimer totalt per elev 47 45 46 46 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no