Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kviltorp skole
Venusvegen 4
6419 MOLDE
Org.nr 973994689
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,0 31,1 30,9 32,8 32,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 16,2 16,0 15,3 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 9 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,9 69,4 52,6 53,7 47,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3 21,4 28,5 26,6 30,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,2 16,2 16,0 15,3 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 18,3 18,6 17,7 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,6 86,7 92,4 86,4
Lærertimer som gis til undervisning 19 437 21 090 21 428 22 707 23 024
Undervisningstimer totalt per elev 45 46 46 49 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no