Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvikne skole
2512 KVIKNE
Org.nr 974570041
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tynset kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,0 8,0 7,7 7,7 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 10,3 9,7 9,7 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,3 43,1 41,5 38,8 36,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 22,6 22,2 23,8 25,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 10,8 10,0 10,7 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 12,8 12,9 11,9 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 12,7 12,7 12,7 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 96,3 93,4 91,2 91,2
Lærertimer som gis til undervisning 5 303 5 387 5 158 5 158 5 158
Undervisningstimer totalt per elev 75 69 73 73 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no