Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvernhuset ungdomsskole
Kvernhusveien 1
1615 FREDRIKSTAD
Org.nr 974565439
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 44,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 895
Undervisningstimer totalt per elev 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no