Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvernhuset ungdomsskole
Kvernhusveien 1
1615 FREDRIKSTAD
Org.nr 974565439
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Kvernhuset ungdomsskole 46,4 45,9 45,9 45,0 44,9
Fredrikstad kommune 812,8 818,4 825,5 834,7 829,4
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Kvernhuset ungdomsskole 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1
Fredrikstad kommune 12,4 12,4 12,3 12,2 12,1
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kvernhuset ungdomsskole 6 6 6 6 6
Fredrikstad kommune 108 113 131 132 133
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kvernhuset ungdomsskole 81,7 81,2 81,8 80,9 78,8
Fredrikstad kommune 84,6 81,5 71,1 70,3 68,7
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kvernhuset ungdomsskole 12,7 12,8 12,8 13,0 13,5
Fredrikstad kommune 13,3 13,8 15,9 15,8 16,0
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kvernhuset ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fredrikstad kommune 13,0 13,2 13,0 12,7 12,8
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kvernhuset ungdomsskole 15,6 15,7 15,8 16,0 16,1
Fredrikstad kommune 14,8 14,6 14,7 14,9 14,7
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kvernhuset ungdomsskole 19,4 19,8 20,0 20,1 20,2
Fredrikstad kommune 17,6 17,6 17,4 17,2 17,0
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kvernhuset ungdomsskole 0,0 0,0
Fredrikstad kommune 15,3 14,7
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kvernhuset ungdomsskole 0,0 0,0
Fredrikstad kommune 16,9 17,4
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kvernhuset ungdomsskole 20,1 20,3
Fredrikstad kommune 19,8 19,6
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kvernhuset ungdomsskole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fredrikstad kommune 98,9 98,9 99,4 99,3 99,5
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Kvernhuset ungdomsskole 27 046 26 616 26 640 25 971 25 895
Fredrikstad kommune 525 936 529 600 536 932 540 943 536 581
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Kvernhuset ungdomsskole 56 56 55 55 54
Fredrikstad kommune 57 58 58 58 59
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no