Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvernhuset ungdomsskole
Kvernhusveien 1
1615 FREDRIKSTAD
Org.nr 974565439
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 46,4 45,9 45,9 45,0 44,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,7 81,2 81,8 80,9 78,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 12,8 12,8 13,0 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 15,7 15,8 16,0 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 19,8 20,0 20,1 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 27 046 26 616 26 640 25 971 25 895
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 55 55 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no