Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvernhuset ungdomsskole
Kvernhusveien 1
1615 FREDRIKSTAD
Org.nr 974565439
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 45,1 46,4 45,9 45,9 45,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,7 11,8 11,9 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,2 81,7 81,2 81,8 80,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 12,7 12,8 12,8 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 15,6 15,7 15,8 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 19,4 19,8 20,0 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 239 27 046 26 616 26 640 25 971
Undervisningstimer totalt per elev 55 56 56 55 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no