Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvernevik skole
Heiloveien 11
4049 HAFRSFJORD
Org.nr 974611678
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,8 35,4 37,1 38,4 38,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 14,6 13,9 14,2 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 7 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,0 81,7 68,2 90,7 82,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 15,7 18,3 14,0 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 14,6 13,9 14,3 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,4 14,9 15,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 94,1 94,4 93,8 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 20 720 23 010 24 763 25 323 26 320
Undervisningstimer totalt per elev 46 51 53 52 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no