Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole
Vesthitterveien 617
7243 KVENVÆR
Org.nr 974560402
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 2,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 49,3
Lærertimer som gis til undervisning 1 427
Undervisningstimer totalt per elev 130
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no