Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole
Vesthitterveien 617
7243 KVENVÆR
Org.nr 974560402
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole 1,0 1,0 1,3 2,0 2,2
Hitra kommune 53,4 50,2 61,4 57,6 60,2
Trøndelag fylke 4 990,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole 7,2 6,2 9,5 7,0 5,9
Hitra kommune 10,9 11,2 9,5 9,6 9,2
Trøndelag fylke 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole 0 0 0 0 1
Hitra kommune 8 8 13 9 12
Trøndelag fylke 820
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
Hitra kommune 59,4 61,1 39,8 53,1 40,3
Trøndelag fylke 63,8
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8
Hitra kommune 15,8 16,0 20,7 15,6 20,0
Trøndelag fylke 16,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole 7,0 6,0 9,1 11,3 5,9
Hitra kommune 10,5 10,4 9,4 10,0 10,2
Trøndelag fylke 12,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hitra kommune 16,4 18,8 14,4 13,2 10,8
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole 7,0 6,8 9,1 13,1 6,4
Hitra kommune 16,4 16,4 13,3 13,0 11,9
Trøndelag fylke 16,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole 6,4
Hitra kommune 10,5
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole 0,0
Hitra kommune 13,6
Trøndelag fylke 16,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole 0,0
Hitra kommune 12,0
Trøndelag fylke 18,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole 64,1 88,4 91,2 67,2 58,2
Hitra kommune 93,8 91,4 95,1 91,3 93,0
Trøndelag fylke 96,8
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole 713 713 782 1 273 1 386
Hitra kommune 33 098 31 700 38 208 35 468 37 383
Trøndelag fylke 3 190 079
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole 102 119 78 106 126
Hitra kommune 66 64 76 74 77
Trøndelag fylke 61
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no