Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole
Vesthitterveien 617
7243 KVENVÆR
Org.nr 974560402
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole 1,0 1,3 2,0 2,2 2,3
Hitra kommune
Trøndelag fylke 4 990,8 5 006,2
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole 6,2 9,5 7,0 5,9 5,7
Hitra kommune
Trøndelag fylke 11,7 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole 0 0 0 1 0
Hitra kommune
Trøndelag fylke 820 803
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 22,0 32,4
Hitra kommune
Trøndelag fylke 63,8 65,2
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 22,8 14,7
Hitra kommune
Trøndelag fylke 16,4 16,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole 6,0 9,1 11,3 5,9 5,7
Hitra kommune
Trøndelag fylke 12,4 12,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hitra kommune
Trøndelag fylke 14,3 14,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole 6,8 9,1 13,1 6,4 6,2
Hitra kommune
Trøndelag fylke 16,1 15,9
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole 6,4 6,2
Hitra kommune
Trøndelag fylke 14,3 13,9
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0
Hitra kommune
Trøndelag fylke 16,7 16,7
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0
Hitra kommune
Trøndelag fylke 18,1 17,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole 88,4 91,2 67,2 58,2 49,3
Hitra kommune
Trøndelag fylke 96,8 97,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole 713 782 1 273 1 386 1 427
Hitra kommune
Trøndelag fylke 3 190 079 3 192 890
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole 119 78 106 126 130
Hitra kommune
Trøndelag fylke 61 61
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no