Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvenvær Oppvekstsenter - Avd skole
Vesthitterveien 617
7243 KVENVÆR
Org.nr 974560402
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,0 1,0 1,3 2,0 2,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,2 6,2 9,5 7,0 5,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0 6,0 9,1 11,3 5,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0 6,8 9,1 13,1 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 64,1 88,4 91,2 67,2 58,2
Lærertimer som gis til undervisning 713 713 782 1 273 1 386
Undervisningstimer totalt per elev 102 119 78 106 126
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no