Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvenvær oppvekstsenter - Avd skole
Vesthitterveien 617
7243 KVENVÆR
Org.nr 974560402
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Hitra kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,0 1,3 2,0 2,2 2,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 9,5 7,0 5,9 5,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 22,0 32,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 22,8 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,0 9,1 11,3 5,9 5,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,8 9,1 13,1 6,4 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,4 91,2 67,2 58,2 49,3
Lærertimer som gis til undervisning 713 782 1 273 1 386 1 427
Undervisningstimer totalt per elev 119 78 106 126 130
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no