Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvelde skole
Kveldeveien 238
3282 KVELDE
Org.nr 974584778
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 093
Undervisningstimer totalt per elev 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no