Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvelde skole
Kveldeveien 238
3282 KVELDE
Org.nr 974584778
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Kvelde skole 22,5 22,6 22,5 25,3 21,9
Larvik kommune 482,3 467,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Kvelde skole 11,4 12,4 12,7 11,1 12,9
Larvik kommune 12,3 12,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kvelde skole 2 3 2 2 3
Larvik kommune 82 85
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kvelde skole 95,1 94,0 119,5 138,5 103,2
Larvik kommune 64,9 62,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kvelde skole 10,8 11,8 9,3 7,4 11,4
Larvik kommune 17,0 18,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kvelde skole 12,9 14,3 14,0 11,9 14,5
Larvik kommune 13,4 13,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kvelde skole 12,6 13,4 14,3 13,1 14,3
Larvik kommune 14,0 14,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kvelde skole 15,4 17,1 16,4 14,2 16,3
Larvik kommune 17,8 17,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kvelde skole 14,2 14,9
Larvik kommune 16,6 15,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kvelde skole 11,6 18,6
Larvik kommune 19,0 19,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kvelde skole 16,4 16,8
Larvik kommune 18,1 18,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kvelde skole 100,0 100,0 100,0 97,7 100,0
Larvik kommune 98,2 98,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Kvelde skole 14 288 14 250 13 957 16 495 14 093
Larvik kommune 307 589 300 705
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Kvelde skole 62 57 56 64 55
Larvik kommune 58 57
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no