Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvelde skole
Kveldeveien 238
3282 KVELDE
Org.nr 974584778
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,5 22,6 22,5 25,3 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 12,4 12,7 11,1 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,1 94,0 119,5 138,5 103,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 11,8 9,3 7,4 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 14,3 14,0 11,9 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 13,4 14,3 13,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 17,1 16,4 14,2 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 288 14 250 13 957 16 495 14 093
Undervisningstimer totalt per elev 62 57 56 64 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no