Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvarstein skole
Høylandsvegen 20
4708 VENNESLA
Org.nr 975271501
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vennesla kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,1 9,5 11,6 12,0 12,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 13,6 12,3 11,4 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,8 71,2 53,5 53,6 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 16,9 21,0 19,5 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 13,6 12,2 11,3 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 16,1 13,4 12,1 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,0 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 641 6 233 7 824 8 123 8 237
Undervisningstimer totalt per elev 59 55 60 65 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no