Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvamsøy barne- og ungdomsskule
Kvamsøy
6087 KVAMSØY
Org.nr 975277372
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sande kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Kvamsøy barne- og ungdomsskule 5,6 6,6 6,2 5,1 4,5
Sande kommune 39,8 36,1 37,5 34,8 33,9
Møre og Romsdal fylke 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8 3 166,4
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Kvamsøy barne- og ungdomsskule 5,6 4,3 4,0 5,3 6,1
Sande kommune 7,6 8,2 7,5 7,9 7,7
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,7 11,4 11,3 11,0
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kvamsøy barne- og ungdomsskule 0 0 0 0 0
Sande kommune 2 2 2 3 2
Møre og Romsdal fylke 467 498 513 548 566
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kvamsøy barne- og ungdomsskule 400,0 0,0 0,0 0,0 133,3
Sande kommune 130,6 168,4 110,2 94,0 96,7
Møre og Romsdal fylke 68,3 63,8 61,5 57,6 55,3
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kvamsøy barne- og ungdomsskule 1,2 0,0 0,0 0,0 4,0
Sande kommune 5,3 4,4 6,3 7,7 7,2
Møre og Romsdal fylke 15,4 16,4 16,6 17,7 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kvamsøy barne- og ungdomsskule 6,7 4,2 5,4 5,5 6,6
Sande kommune 7,2 7,8 8,1 8,2 7,8
Møre og Romsdal fylke 12,5 12,4 12,0 11,8 11,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kvamsøy barne- og ungdomsskule 5,6 6,1 4,1 7,0 7,0
Sande kommune 12,0 12,3 9,2 10,1 10,1
Møre og Romsdal fylke 14,0 14,0 13,9 14,1 13,8
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kvamsøy barne- og ungdomsskule 7,1 5,5 4,9 6,6 7,9
Sande kommune 9,9 10,2 10,9 10,5 9,7
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,0 15,6 15,6 15,1
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kvamsøy barne- og ungdomsskule 5,5 6,8
Sande kommune 9,9 7,5
Møre og Romsdal fylke 14,1 13,1
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kvamsøy barne- og ungdomsskule 5,5 12,3
Sande kommune 9,5 11,9
Møre og Romsdal fylke 15,3 15,1
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kvamsøy barne- og ungdomsskule 7,9 7,0
Sande kommune 12,1 11,1
Møre og Romsdal fylke 18,0 17,7
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kvamsøy barne- og ungdomsskule 100,0 100,0 85,7 100,0 95,9
Sande kommune 99,3 95,8 93,2 93,9 91,9
Møre og Romsdal fylke 96,6 95,8 95,6 95,3 95,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Kvamsøy barne- og ungdomsskule 3 530 4 218 3 990 3 134 2 792
Sande kommune 25 600 23 305 24 344 22 526 21 979
Møre og Romsdal fylke 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803 2 037 091
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Kvamsøy barne- og ungdomsskule 126 162 173 131 116
Sande kommune 94 88 94 90 93
Møre og Romsdal fylke 60 61 63 63 65
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no