Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvamsøy barne- og ungdomsskule
Kvamsøy
6087 KVAMSØY
Org.nr 975277372
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sande kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 5,6 6,6 6,2 5,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,1 5,6 4,3 4,0 5,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 6,7 4,2 5,4 5,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,2 5,6 6,1 4,1 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,6 7,1 5,5 4,9 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 633 3 530 4 218 3 990 3 134
Undervisningstimer totalt per elev 117 126 162 173 131
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no