Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvamsøy barne- og ungdomsskule
KVAMSØY
6087 KVAMSØY
Org.nr 975277372
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sande kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 6,6 6,2 5,1 4,5
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 4,3 4,0 5,3 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 400,0 0,0 0,0 0,0 133,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,2 0,0 0,0 0,0 4,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,7 4,2 5,4 5,5 6,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,6 6,1 4,1 7,0 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,1 5,5 4,9 6,6 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,5 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,5 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,9 7,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 85,7 100,0 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 530 4 218 3 990 3 134 2 792
Undervisningstimer totalt per elev 126 162 173 131 116
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no