Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvam ungdomsskule
Holmatunvegen 12
5610 ØYSTESE
Org.nr 973953907
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kvam kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,1 28,9 26,4 29,8 31,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,0 10,4 9,7 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 3 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,5 63,0 73,6 93,9 194,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 14,5 12,8 9,4 4,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 13,3 13,9 12,9 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 17,7 17,6 17,0 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0 16,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 97,4 97,4 98,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 643 17 399 15 622 17 868 19 089
Undervisningstimer totalt per elev 65 66 63 68 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no