Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvam skole
Gudbrandsdalsvegen 1446
2642 KVAM
Org.nr 975274365
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nord-Fron kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,7 10,7 11,2 11,3 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,5 9,3 8,8 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,7 41,6 41,6 39,8 40,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,6 21,6 20,6 20,4 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 9,8 9,6 8,8 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 11,9 11,1 10,0 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 84,8 91,4 100,0 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 7 467 7 497 7 667 7 753 7 639
Undervisningstimer totalt per elev 70 78 80 84 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no