Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvam skole
Kvamskjerkvegen 7
7732 STEINKJER
Org.nr 975268810
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Kvam skole Steinkjer kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,1 5 006,2 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 11,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 803 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 121,4 65,2 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 16,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 12,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3 13,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,1 16,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 228 3 192 890 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 51 61 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no