Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvam skole
Kvamskjerkvegen 7
7732 STEINKJER
Org.nr 975268810
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 9,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 667
Undervisningstimer totalt per elev 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no