Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvam skole
Kvamskjerkvegen 7
7732 STEINKJER
Org.nr 975268810
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 8,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 700
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no