Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvam skole
Kvamskjerkvegen 7
7732 STEINKJER
Org.nr 975268810
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 8,5 9,8 9,3 8,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 12,5 11,8 12,2 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,8 98,0 74,6 115,6 121,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 11,5 14,5 9,7 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,5 11,8 12,3 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 13,6 12,8 13,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 038 5 700 6 667 6 306 5 228
Undervisningstimer totalt per elev 56 59 63 61 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no