Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvam skole
Øverbøen 39
6411 MOLDE
Org.nr 973994735
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,1 11,8 12,5 13,3 14,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,8 13,7 12,9 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 165,7 58,7 44,2 57,8 64,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 21,4 27,0 20,3 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,9 13,7 12,9 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 22,9 17,4 16,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 99,2 96,4 99,4 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 8 094 7 410 8 038 8 970 9 582
Undervisningstimer totalt per elev 49 50 54 58 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no