Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvam kommune
Kommunenr 1238
Alle grunnskoler med adresse i Kvam kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 109,7 112,4 117,7 113,5 111,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,4 10,1 10,5 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 18 19 17 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,9 58,3 56,1 62,4 65,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 16,1 16,5 15,2 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,6 10,6 11,0 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 13,0 12,3 12,8 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 14,5 14,1 14,9 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 96,8 96,5 96,7 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 71 171 72 874 76 570 72 803 72 246
Undervisningstimer totalt per elev 67 69 70 68 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no