Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvam kommune
Kommunenr 4622
Alle grunnskoler med adresse i Kvam kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 112,4 117,7 113,5 111,4 114,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,1 10,5 10,3 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 18 19 17 16 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,3 56,1 62,4 65,8 71,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 16,5 15,2 14,3 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 10,6 11,0 11,0 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 12,3 12,8 12,3 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 14,1 14,9 14,6 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,1 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 96,5 96,7 97,4 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 72 874 76 570 72 803 72 246 74 921
Undervisningstimer totalt per elev 69 70 68 69 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no