Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvalsund skole
Kvalsundveien 243
9620 KVALSUND
Org.nr 975279952
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kvalsund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,3 14,9 15,5 15,2 14,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 6,0 5,0 5,7 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,2 49,4 42,2 46,8 39,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 10,3 9,9 10,1 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,8 6,8 5,5 6,4 6,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,3 6,3 4,8 5,5 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9 7,4 6,1 9,0 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 89,6 95,3 90,5 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 9 102 8 949 9 329 9 064 8 096
Undervisningstimer totalt per elev 107 118 144 126 114
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no