Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvalsund skole
Kvalsundveien 243
9620 KVALSUND
Org.nr 975279952
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,9 15,5 15,2 14,1 13,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 5,0 5,7 6,3 5,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,4 42,2 46,8 39,0 47,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 9,9 10,1 12,9 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,8 5,5 6,4 6,3 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,3 4,8 5,5 8,6 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,4 6,1 9,0 8,2 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,6 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9 8,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,6 95,3 90,5 95,9 92,8
Lærertimer som gis til undervisning 8 949 9 329 9 064 8 096 8 190
Undervisningstimer totalt per elev 118 144 126 114 122
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no