Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvalsund kommune
Kommunenr 2017
Alle grunnskoler med adresse i Kvalsund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,3 19,0 21,1 20,8 19,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,1 5,8 4,5 5,0 5,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,0 53,1 46,3 46,2 46,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3 9,4 8,4 9,4 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6 6,3 5,3 6,1 5,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,1 6,8 4,1 4,5 5,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,4 7,1 5,4 7,1 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,9 77,3 96,6 93,2 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 11 781 11 628 12 977 12 712 11 744
Undervisningstimer totalt per elev 116 122 158 141 140
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no