Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvaløysletta skole
Slettavegen 15
9101 KVALØYSLETTA
Org.nr 974566362
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,3 30,4 33,0 36,1 34,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 13,5 12,3 12,4 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,5 137,4 214,6 152,7 182,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 8,5 5,2 7,1 6,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 18,1 16,5 16,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 22,2 21,2 21,3 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 95,2 100,0 96,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 993 17 097 19 617 20 823 20 834
Undervisningstimer totalt per elev 52 48 53 53 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no