Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvaløysletta skole
Slettavegen 15
9101 KVALØYSLETTA
Org.nr 974566362
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,1 35,3 30,4 33,0 36,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 12,7 13,5 12,3 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,9 97,5 137,4 214,6 152,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 10,1 8,5 5,2 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,2 16,9 18,1 16,5 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,4 19,9 22,2 21,2 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 92,8 95,2 100,0 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 16 435 17 993 17 097 19 617 20 823
Undervisningstimer totalt per elev 46 52 48 53 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no