Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvalfjord skole
Kvalfjordveien 23
9531 KVALFJORD
Org.nr 975296253
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,9 2,9 1,8 1,8 2,3
Antall elever per årsverk til undervisning 3,0 2,9 3,3 4,0 2,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,0 3,4 3,3 4,1 3,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,6 3,0 0,0 0,0 2,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,4 3,2 3,3 4,1 3,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 3,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,9 3,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 2,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,0 87,6 100,0 100,0 70,5
Lærertimer som gis til undervisning 1 880 1 910 1 121 1 120 1 583
Undervisningstimer totalt per elev 235 239 224 187 264
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no