Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvalfjord skole
Kvalfjordveien 23
9531 KVALFJORD
Org.nr 975296253
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,2 2,9 2,9 1,8 1,8
Antall elever per årsverk til undervisning 3,5 3,0 2,9 3,3 4,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,4 50,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 5,5 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,2 3,0 3,4 3,3 4,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,8 3,6 3,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,2 3,4 3,2 3,3 4,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,0 87,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 976 1 880 1 910 1 121 1 120
Undervisningstimer totalt per elev 198 235 239 224 187
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no