Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvaleberg skole
Hillevågsveien 82
4016 STAVANGER
Org.nr 874611492
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,2 28,1 27,9 27,6 25,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 14,5 14,4 14,4 16,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,1 82,7 77,8 93,0 76,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 15,4 16,6 13,9 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 14,4 14,4 14,4 16,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,7 18,3 17,6 17,2 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 649 18 275 18 557 18 350 16 837
Undervisningstimer totalt per elev 48 51 52 51 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no