Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvalavåg Montessoriskole AS (privat)
Kalstøvegen 25
4264 KVALAVÅG
Org.nr 996755592
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvalavåg Montessoriskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 6,4 6,9 8,6 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 8,5 9,8 8,3 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,9 15,2 20,7 13,8 11,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,2 53,5 44,1 55,1 61,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 9,6 11,4 9,6 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2 11,8 14,9 13,7 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,6 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,6 81,9 92,8 74,5 87,5
Lærertimer som gis til undervisning 4 964 4 526 4 741 5 817 5 928
Undervisningstimer totalt per elev 101 87 75 89 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no