Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvænangen kommune
Kommunenr 1943
Alle grunnskoler med adresse i Kvænangen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,9 21,9 20,2 18,4 16,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 6,9 7,4 7,4 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 5 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,1 24,6 24,8 34,0 32,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 24,3 25,2 19,1 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0 7,2 8,2 9,2 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,8 9,2 8,8 7,2 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,4 9,4 11,1 10,8 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6 99,4 92,7 93,2 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 14 762 13 549 12 112 11 302 10 361
Undervisningstimer totalt per elev 109 103 96 95 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no