Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvænangen barne- og ungdomsskole
Burfjord
9161 BURFJORD
Org.nr 974569108
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kvænangen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,9 18,1 17,2 18,4 16,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 7,3 7,9 7,4 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 5 5 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,8 23,0 23,3 34,0 32,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 27,7 27,9 19,1 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 7,8 9,0 9,2 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,8 9,2 8,8 7,2 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 10,0 12,2 10,8 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 91,2 93,2 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 12 268 11 127 10 036 11 302 10 361
Undervisningstimer totalt per elev 102 97 90 95 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no