Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvænangen barne- og ungdomsskole
BURFJORD
9161 BURFJORD
Org.nr 974569108
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kvænangen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,1 17,2 18,4 16,3 14,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 7,9 7,4 7,6 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,0 23,3 34,0 32,8 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,7 27,9 19,1 20,7 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 9,0 9,2 8,4 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,2 8,8 7,2 9,4 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 12,2 10,8 9,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,0 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,8 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,2 93,2 96,7 88,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 127 10 036 11 302 10 361 7 893
Undervisningstimer totalt per elev 97 90 95 93 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no