Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvæfjord kommune
Kommunenr 1911
Alle grunnskoler med adresse i Kvæfjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 49,7 51,0 54,2 52,3 50,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 7,7 7,3 7,5 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 9 8 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,5 49,9 39,3 43,4 31,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 13,1 16,0 14,7 20,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 9,1 8,8 8,1 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,7 7,9 7,3 9,0 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 11,5 11,4 11,1 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 95,1 83,4 89,6 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 30 622 30 396 32 679 31 488 30 295
Undervisningstimer totalt per elev 89 91 96 95 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no