Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvåle skule
Lunnamyri 14
6856 SOGNDAL
Org.nr 975289710
Offentlig skole
Grunnskole
6.-10. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,6 31,6 35,5 36,2 36,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,3 11,1 10,5 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 215,7 103,6 136,5 94,2 83,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,4 11,5 7,5 10,5 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 14,0 12,5 12,0 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,4 18,1 14,5 13,7 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 22,0 20,2 15,7 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,0 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 540 19 540 22 485 23 381 23 639
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 62 65 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no