Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kvåle skule
Lunnamyri 14
6856 SOGNDAL
Org.nr 975289710
Offentlig skole
Grunnskole
6.-10. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,0 31,6 31,6 35,5 36,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 13,1 13,3 11,1 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 304,3 215,7 103,6 136,5 94,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,4 5,4 11,5 7,5 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,5 14,0 12,5 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1 18,4 18,1 14,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 21,2 22,0 20,2 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 791 19 540 19 540 22 485 23 381
Undervisningstimer totalt per elev 58 53 52 62 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no